Vrijstellingen en zelfstudie

Om overbodige belasting voor cursisten met het doorlopen van cursussen te voorkomen staat hieronder een overzicht van de vrijstellingen en de mogelijkheid tot zelfstudie. In het overzicht staat per module aangegeven de vereiste voorkennis, en de certificaten en opleidingen die een volledige vrijstelling voor een module geven. Ook staat vermeld de certificaten en opleidingen die de mogelijkheid geven de module in zelfstudie te volgen, waarbij het tentamen met goed gevolg afgelegd dient te worden. Voor zelfstudie geldt een gereduceerd tarief. Toelatingscommissie Indien  uw vooropleiding niet vermeld staat in onderstaand overzicht, maar u denkt wel voor een vrijstelling in aanmerking te komen dan kunt u dit schriftelijk aanvragen. U dient hierbij duidelijk uw  opleiding(en) te noemen (kopie certificaat of diploma bijsluiten) en aan te geven waarom u voor vrijstelling in aanmerking denkt te komen. De toelatingscommissie beslist binnen 6 weken of u in  aanmerking komt voor een vrijstelling. Indien u van mening bent dat u door werkervaring een MBO-niveau 4 hebt verkregen kunt u eveneens schriftelijk bij de toelatingscommissie een verzoek tot  vrijstelling indienen. Er is geen beroep mogelijk op de beslissingen van de toelatingscommissie.

U kunt uw verzoek sturen naar:
Hondentrainingen Opleiding Hondentrainer Praktijk
t.a.v. Y.O.T van der Meer
Jan Glijnisweg 18 A
1703 RL te Heerhugowaard

of via de mail 

De studiebelasting bedraagt gemiddeld 2 dagen thuisstudie per lesdag.
Deze studiebelasting is inclusief de voorbereiding voor het tentamen.

Vereiste voorkennis Vrijstelling
onderstaande opleidingen of certificaten geven recht op vrijstelling voor de module
Zelfstudie
onderstaande opleidingen of certificaten geven recht op de module in zelfstudie
Module 1
Lichaamstaal honden

 • geen specifieke voorkennis
 • algemene kynologische kennis wordt bekend verondersteld
n.v.t.
 • Studie Diergeneeskunde
 • Studie Biologie
 • Studie Dierwetenschappen WUR
 • Hbo-opleiding Diermanagement, Van Hall
 • Hbo-opleiding Dierhouderij en diergezondheidszorg HAS, Den Bosch
 • Hbo-opleiding Dier-en gezondheidszorg, CAH, Dronten
 • Module a: gedrag leerprincipes hond en module
  Module b: didactiek en gezondheid van O&O
 • Omgang Hond (2004 of van O&O
 • Instructeurs van O&O
Module 2
Verantwoord Trainen Kynologisch Instructeur

 • module 1 Lichaamstaal honden
 • aantoonbare trainingservaring met een (eigen) hond
 • Algemene vorming en Omgang Hond van O&O
 • Module c: Instructeur opvoeden van O&O
 • Kynologisch Instructeur van DogVision/Tinley/de Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse herdershonden
 • Landelijke trainersopleiding, Dierenbescherming (vanaf 2002)
 • Kynologisch instructeur, MGA
 • Gevorderd kynologisch instructeur, CDB
n.v.t.
Module 3
Praktijkstage
n.v.t. n.v.t.