Algemene voorwaarden

 1. Alle overeenkomsten worden nageleefd volgens de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar en trainers van hondenschool Yvonne van der Meer en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en na betaling voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen, coaching en training.
 3. Cursisten hebben een eigen verantwoordelijkheid en trainen te allen tijde voor eigen risico op de hondenschool.
 4. Yvonne van der Meer hondenscholen is een organisatie met meerdere locaties waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. En deze nevenlocatie werken onder de naam Yvonne van der Meer Hondenschool.
 5. Elke hondenschooleigenaar is “eigen ondernemer”. De
  organisatie van  Yvonne van der Meer Hondenscholen staat alleen garant voor
  de locatie Heerhugowaard, Jan Glijnisweg 18a.
 6. De certificaten uitgereikt na deelname van een van de cursussen, is een bevestiging van gedrag gedurende de periode van deze cursus, training of coaching.
 7. AVG. De cursist gaat er mee akkoord dat wij zijn/haar gegevens in ons systeem vastleggen en uitsluitend gebruiken voor administratieve en informatieve doeleinden.

 Training, Cursus of Coaching

 1. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de
  jaarplanning van de lessen.
 2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van
  de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot
  de les.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Helaas wordt
  geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq.
  dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen, cursus, training of coaching.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de trainer(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de
  kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
 6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg afgesproken.
 7. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd,
  vervalt het recht op inhalen.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen
  deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald
  kunnen worden.
 9. De kwaliteit staat bij Hondenschool Yvonne van der Meer in een hoog vaandel; zo ook de veiligheid van de honden, cursisten en trainers. Cursisten en/of honden die deze veiligheid niet waarborgen kan toegang tot de hondenschool worden ontzegd.
 10. In dergelijke situaties wordt eerst getracht de cursist en de hond op individuele basis te trainen, coachen.

Huishoudelijke regels

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 2. De te trainen honden dienen aangelijnd te zijn. Op het terrein en in de hondenschool mogen de honden niet aan elkaar snuffelen.
 3. Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is vervalt zijn/haar
  inschrijving. Er wordt in dit geval géén lesgeld gerestitueerd.
 4. De honden, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
 5. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 6. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist
  betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 7. Doet uw hond zijn/haar behoefte op het terrein dient u dit zelf op te ruimen.
 8. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere
  personen meebrengt naar de training; Bij ons is het hele gezin meer dan welkom!
 9. De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de training, coaching en adviezen in goede kwaliteit uit te voeren.
 10. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de trainer, worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 11. Parkeren op de aangegeven plaatsen op het terrein.
 12. Als uw hond ongewenst gedrag vertoond bent u verplicht dit voorafgaand aan de te volgen training/cursus te melden. De trainers kunnen u dan gepast advies geven. Eventueel wordt toegang tot de hondenschool geweigerd bij extreem gedrag waarbij de veiligheid van andere honden en cursisten in het geding komt.
 13. De bezitter/eigenaar van de hond blijf aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond dit conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.